Cartella 2020

pdf PARERE VARIAZIONE N. 5

9 download

pdf PARERE VARIAZIONE N. 2

9 download

pdf PARERE RENDICONTO 2019

9 download

pdf PARERE DUP 2020 2022

32 download

pdf PARERE FABBISOGNO DI PERSONALE

32 download

pdf PARERE VARIAZIONE N. 1

33 download

pdf PARERE ASSESTAMENTO

31 download

pdf PARERE CONVENZIONE TESORERIA

30 download

pdf PARERE VARIAZIONE N. 4

36 download

pdf PARERE VARIAZIONE N. 3

34 download

pdf Parere regolamento IMU 2020

57 download